Kotaro Hiramitsu Trio ‘I Love You’

Daichi Kato Quartet ‘Substitute’