junko ‘A Case of You’

junko (Vo)
Yasuhiro Sakake (Gt)