the Crib ‘From The Sky’

Ohmichi Yuda ‘Joy to the World’

Sato No Uta ‘Makka Na Aki’

TAD ‘Samba Em Preludio’

kao ‘Sayonara no kiss’

Lotus Seeds ‘Day Breaks As Always’

Mika Ota, Yoshitaka Yamashita ‘Yurari’

Showa Modern Tai ‘Kassai’