kao ‘Brand New World’

Sato No Uta ‘Makka Na Aki’

kao ‘Sayonara no kiss’

Showa Modern Tai ‘Kassai’

kao ‘Boku no Kimi’